Overheid/non-profit | VvE’s en particulier | bedrijven

De leefomgeving verduurzamen. Dat is de ambitie van veel gemeentes. Ook VvE’s, bedrijven en particulieren laten steeds vaker onderzoeken hoe zij kunnen besparen op energiekosten of hun energiehuishouding kunnen verduurzamen. Ontdek wat DVM-Shifting uit Den Haag voor u kan betekenen.

Overheid/non-profit

Gemeentelijk vastgoed in energietransitie

Een gemeente heeft de ambitie naar klimaatneutraal vastgesteld vanuit de wens voor een duurzame leefomgeving. Wat betekent dit dan voor het gemeentelijke vastgoed? Voor het gemeentelijk vastgoed is de visie om te streven naar CO2-neutraal in 2025.

Door de gemeente is de doelstelling opgemaakt om de energievoorzieningen van het eigen vastgoed zonder verbruik van aardgas te realiseren en het energielabel te verbeteren tot klasse A of B.

De rol voor DVM is om een gemeente strategisch, tactisch en uitvoerend bij renovaties en transformaties te ondersteunen en te adviseren. Overige aandachtsgebieden zijn: duurzame inkoop van energie, circulaire economie, het monitoren van prestaties en het inplannen van evaluaties.

Herbestemming vastgoed

Een gemeente wil een voormalige supermarkt transformeren naar een welzijnskantoor. Voor het pand werden alle installaties ontworpen om invulling te geven aan de wensen van de nieuwe huurders. DVM-Shifting werd gevraagd om het voorontwerp en het definitieve ontwerp te maken. De klimaatconcepten zijn hierbij afgestemd op de duurzaamheidseisen. In projectteam verband wordt er toegewerkt naar een technisch ontwerp en de aanbesteding.

Openbaar zwembad zonder aardgas

Bij een openbaar zwembad is een met aardgas gestookte Warmte Kracht Koppeling (WKK) die warmte en elektriciteit produceert in 2018 afgeschreven. Voor de afweging om de WKK wel of niet te gaan vervangen is een integraal duurzaamheidsplan gemaakt. Reële haalbaarheid en een meerjarige uitvoering waren hierbij de uitgangspunten. De doelstelling is het behalen van een energielabel A of B.


Benieuwd wat DVM-Shifting voor uw gemeente of non-profitorganisatie kan betekenen?

Vereniging van Eigenaren en particulieren

Hoge kosten blokverwarming VvE

Hoge kosten voor de blokverwarming van een VvE, gaven aanleiding tot een uitgebreid onderzoek. De blokverwarming is aangesloten op stadsverwarming. De verwarmingskosten zijn hoger dan wat theoretisch verwacht mag worden. Een 3-delig onderzoek met metingen op temperatuur, luchtvochtigheid en leidingverliezen zorgen voor een onafhankelijk maatwerkadvies. Met dit advies gaat de VvE een besluit nemen richting de toekomst, om de verwarmingskosten te reduceren door middel van technisch onderbouwde aanpassingen.

Maatwerkadvies VvE Energiebespaarlening

De VvE Energiebespaarlening is een aantrekkelijke mogelijkheid om energiebesparende maatregelen te financieren. Een maatwerkadvies is hierbij verplicht. In samenspraak met een Vereniging van Eigenaren, hebben wij voor het gehele gebouw een onderzoek uitgevoerd naar de energiebesparende mogelijkheden. De VvE kan met het Energie Advies Rapport op de algemene ledenvergadering onderbouwd bespreken wat de meest rendabele maatregelen voor de toekomst zijn en hoe deze gefinancierd kunnen worden!

Advies bij aankoop woning

Een particulier verzocht ons om een gedegen adviesrapport te maken met betrekking tot de benodigde investeringen om de aangekochte woning energiezuiniger en comfortabeler te maken.

Het resultaat is een adviesrapport met drie energieconcepten inclusief een duidelijk overzicht van de voor en nadelen. Na overleg is een scenario gekozen en is voor de aannemer een werkomschrijving opgesteld. Tijdens de bouwperiode blijven wij betrokken om de kwaliteit te kunnen waarborgen.

DVM-Shifting is u ook graag van dienst.

Bedrijven

Controle op de verwarmingskosten

In een grote logistieke bedrijfshal had een bedrijf problemen met het gelijkmatig verdelen van de temperatuur door de gehele hal. Daarnaast moest een reductie van de hoge stookkosten bewerkstelligd worden. DVM-Shifting ontwierp een installatie met strategisch geplaatste verwarmingselementen en ventilatoren waarmee een optimaal klimaat gecreëerd wordt. Door de koppeling met een zelflerend software systeem wordt de controle op de verwarmingskosten maximaal en zodoende de gewenste energiebesparing bereikt.

Duurzame maatregelen voor het mkb

Een asbesthoudend dak vormde de aanleiding om onze expertise voor een maatwerkadvies in te roepen. Hierbij wenste de klant een betere isolatie, minder energieverbruik door verlichting en de
plaatsing van zonnepanelen. Het advies betrof de asbestverwijdering, dakisolatie, nieuwe licht doorlatende beplating en een zonne-energie installatie. Een modern dak, ondersteund door diverse financiële maatregelen, zorgt ervoor dat dit mkb-bedrijf een duurzame stap heeft gemaakt in de bedrijfsvoering. Bij dit project hebben we de klant zowel technisch- als bedrijfseconomisch geadviseerd en begeleid.

Besparing in het productieproces

Bij het produceren van kunststof brandstoftanks is de snelheid van het productieproces mede afhankelijk van de stolsnelheid van het gebruikte kunststof. De vraag van de klant was om het

productieproces efficiënter te laten verlopen. Uit de analyse en de berekeningen kwam naar voren dat de capaciteit vergroot kon worden door het koelen van de toegepaste perslucht. Deze perslucht moest onder nul graden Celsius gekoeld worden om een hogere productiesnelheid en meer energie-efficiency te behalen. Het systeem is door DVM ontworpen en de productiecapaciteit is verhoogd, wat een besparing in het productieproces oplevert.

Wilt u advies voor uw project?